Szczegółowy program: Konferencja Neurochirurgiczna Śląskiej Polikliniki Weterynaryjnej. Katowice 2013

Komunikat!!

Stowarzyszenie Śląska Poliklinika Weterynaryjna współnie z PSLWMZ zaprasza na konferencję radiologiczną http://www.pslwmz.pl/index.php/diagnostyka-obr/177-wspoczesne-techniki-obrazowe-w-praktyce-klinicznej

14 czerwca godzina 19.00 wykład dr n. wet. Wojciecha Hildebranda na temat dignostyki i terpii schorzeń trzustki Miejsce Dom Przyjęć ul Panewnicka 403 Katowice. Zgłoszenia na adres poliwetmed@gmail.com

16 czerwca godzina 11.30 Klinika Giszowiec w Katowicach spotkanie grupy kardiologicznej program:dr Olga Szaluś-Jordanow Farmakoterapia schorzeń układu krążenia psów i kotów konsultacje kardiologiczne przypadków zgłoszonych przez członków Polikliniki ( kontakt w sprawie zgłoszenia pacjenta poliwetcardio@gmail.com

16 czerwca godzina 12.00 szkolenie z zakresu diagnostyki ultrasonograficznej miejsce spotkania: Kliniczna Praktyka Weterynaryjna PROVET, Siemianowice Śl. Ul. H. Wróbla 10a program: Kurs jednospotkaniowy . Uczestnicy w trakcie zajęć będą realizować program badań przewidziany w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej jamy brzusznej psów i kotów. Zajęcia zaprojektowane są w systemie warsztatowym. Celem spotkań jest doskonalenie warsztatu diagnostycznego oraz rozwój umiejętności dotyczących interpretacji wyników badań. W trakcie spotkań uczestnicy będą mieli możliwość samodzielnego wykonania badan USG oraz czynnego udziału w procesie diagnostycznym diagnostyki ultrasonograficznej.

Warsztaty Kardiologiczne

W dniu 13 kwietnia 2013 odbyły się kolejne zajęcia warsztatowe grupy kardiologicznej działającej w ramach Śląskiej Polikliniki Weterynaryjnej. Wykład oraz ćwiczenia praktyczne poprowadziła dr n. wet. Olga Szaluś- Jordanow. Uczestnicy szkolenia oprócz doskonalenia techniki samodzielnego badania echokardiograficznego mogli uczestniczyć w konsultacjach skierowanych pacjentów. W zajęciach uczestniczyło 20 lekarzy zainteresowanych problematyką diagnostyki schorzeń układu krążenia. Możliwość ćwiczeń praktycznych z użyciem pełnozakresowych aparatów USG przeznaczonych do badań kardiologicznych zapewniła Firma Vetmedical(więcej w zakładce Archiwum).

Podsumowanie XIV Warsztatów Diagnostycznych w Wiśle
W dniach 15-17 marca 2013 ponad 300 lekarzy weterynarii uczestniczyło w wydarzeniach związanych z XIV edycją Śląskich Warsztatów Diagnostycznych organizowanych przez Śląską Poliklinikę i Firmę VETOQUINOL. Nowością była rozszerzona forma zajęć praktycznych. Warsztaty dotyczące technik i procedur stosowanych w stanach zagrożenia życia poprowadził dr Sergio Serrano DipACVECC . Równolegle odbywały się zajęcia z chirurgii okulistycznej prowadzone przez prof Ireneusza Balickiego oraz desmurgii ( dr Janusz Bieżyński) i echokardiografii ( dr Olga Szaluś -Jordanow). Możliwość praktycznej prezentacji nowych metod terapeutycznych oraz wykorzystania przez uczestników nowoczesnego sprzętu zawdzięczamy sponsorom, którymi są Firmy Purina Nestle, Kruuse , Skymedical. ( więcej -link do filmu) W dniu przedkongresowym w ramach Sesji Praktyków organizowanej przez Firmę Vetoquinol lekarze zainteresowani chirurgią weterynaryjną mogli wysłuchać wykładów dr Jacka Mederskiego i Grzegorza Wąsiatycza na temat zabiegów i metod rehabilitacji stosowanych w schorzeniach ortopedycznych. Nowe możliwości diagnozowania stanów zapalnych przedstawił prof. Krzysztof Kostro w wykładzie objętym patronatem firmy Scanvet. Piątkowy dzień zakończył turniej kręgli. Sobotnie i niedzielne wykłady dotyczące diagnostyki i postępowania w stanach nagłych poprowadzili Sergio Serrano DipACVECC , prof. Krzysztof Lutnicki , dr Jerzy Gawor, dr Marcin Wrzosek DipECVN, dr Anna Kosiec-Tworus, dr Renata Komsta, dr Rafał Niziołek.( wiecej link do artukułu z Weterynarii w Praktyce). Merytorycznym uzupełniniem była wystawa sprzętu, wyposazenia oraz prezentacje środków leczniczych przygotowana przez ponad 30 firm działajacych na rynku weterynaryjnym. Duże zainteresowanie wzbudziła także oferta ubezpieczeń dla zwierząt towarzyszących. (wiecej -link do zakładki profesjonalie dla weterynarii). Przebieg tegorocznych Warsztatów, liczba uczestników oraz zainteresowanie ze strony Firm stanowią silną motywację dla wszystkich osób zaangazowanych w organizację dla realizacji kolejnych przedsiewzieć.
Dziękujemy.
Zarząd Śląskiej Polikliniki Weterynaryjnej.

Zarząd Śląskiej Polikliniki Weterynaryjnej.

Zarząd Śląskiej Polikliniki Weterynaryjnej.

Zarząd Śląskiej Polikliniki Weterynaryjnej.

XIV Śląskie Warsztaty Diagnostyczne Medycyna Ratunkowa, 15-17 marca 2013, Wisła,Hotel STOK****
Program

15.03.2013 Piątek Warsztaty praktyczne :

09.00-17.00 Emergency, Intensywna terapia – procedury, techniki, sprzęt – Katowice /25 osób/
10.00-15.00 Echokardiografia – Katowice /15 osób/
09.00-13.00 Desmurgia dla techników i lekarzy – Katowice /25 osób/
11.00-17.00 Chirurgia okulistyczna – Katowice /10 osób/
17.00 Sesja Praktyków – Vetoquinol, Hotel STOK****

Sesja Praktyków -wstęp wolny dla lekarzy weterynarii
 
17.00 dr n. wet. Jacek Mederski(wykład sponsorowany przez firmę Vetoquinol),
         -stabilizacja stawu kolanowego metodą Modified Maquet Technique (MMT)
18.00 dr n.wet Grzegorz Wąsiatycz(wykład sponsorowany przez firmę Vetoquinol),
         -rehabilitacja, jako niezbędny element procesu leczenia uszkodzonego,
          więzadła krzyżowego przedniego stawu kolanowego
19.00 prof. dr hab. Krzysztof Kostro(wykład sponsorowany przez firmę ScanVet),
         -charakterystyka oraz wartość diagnostyczna białek ostrej fazy u psów i kotów,
          w zdrowiu i chorobie
 
16.03.2013 Sobota

09.00-09.15 Powitanie i otwarcie Warsztatów
09.15-10.30 DVM Sergio Serrano DipACVECC,
         -uraz wielonarządowy:
         -priorytety w ocenie stanu klinicznego i stabilizacji funkcji życiowych
10.30-11.00 przerwa kawowa
11.00-12.00 DVM Sergio Serrano DipACVECC
         -niewydolność krążeniowo-oddechowa w następstwie urazów klatki piersiowej
12.00-13.00 DVM Sergio Serrano DipACVECC
         -postępowanie w przypadku urazów głowy z uwzględnieniem zaburzeń funkcji
          centralnego układu nerwowego.
13.00-14.30 obiad
14.30-15.30 prof. K.Lutnicki – Patofizjologia wstrząsu pourazowego
15.30-16.30 dr n. wet J. Gawor –
         -diagnostyka i postępowanie w urazach stawów skroniowo-żuchwowych
16.30-17.00 przerwa kawowa
17.00-18.30 dr n. wet M.Wrzosek DipECVN
         -zaburzenia świadomości i ocena neurologiczna pacjenta z urazem wielonarządowym,
20.00 Bankiet,

17.03.2013 Niedziela

09.15-10.00 dr n. wet. A.Kosiec – Tworus
         -przezklatkowe badanie ultrasonograficzne płuc w stanach zagrożenia życia
10.00-11.00 dr n. wet. R.Komsta
         -zasady badania radiologicznego pacjenta z podejrzeniem urazu wielonarządowego
11.00-11.30 przerwa kawowa
11.30-13.30 dr R. Niziołek
         -patogeneza, diagnostyka i postępowanie w przypadkach obrzęku płuc