Skip to content

Publikacje

Publikacje

Kocie klimaty

 • Janusz Kocki – Możliwości wykorzystania komórek macierzystych w medycynie regeneracyjnej
 • Roman Lechowski
  – Choroby trzustki u kotów
  – Nadczynność tarczycy kotów
 • Zdzisław Kiełbowicz – Wybrane choroby narządu wzroku kotów- diagnostyka i leczenie
 • Joanna Paczuska – Nowe możliwości w chirurgii tkanek miękkich-jak, gdzie i dlaczego stosować laser CO2
 • Eva Schnabl – Urazy stawów u kotów
 • Tadeusz Frymus – Co o chorobach zakaźnych kotów winien wiedzieć chirurg?
 • Wojciech Kinda – Nowoczesne techniki obrazowe w diagnostyce schorzeń i urazów kotów
 • Olga Szaluś-Jordanow – Kardiologia kotów-nowości w diagnostyce i terapii.
Publikacje

II Konferencja Radiologiczno – Chirurgiczna

 • Beata Degórska -Zastosowanie endoprotez w leczeniu schorzeń stawu biodrowego. Problemy diagnostyczne i kliniczne.
 • Agnieszka Pietsch-Fulbiszewska- Ultrasonografia doplerowska-opis metody,przykłady zastosowań diagnostycznych u malych zwierząt.
 • Andrzej Pomianowski- Jamistość rdzenia u psów.
 • Sebastian Strobel- Współczesne technologie obrazowania rentgenowskiego. Alternatywne metody obrazowania.
 • Donald E.Thrall
  – Diagnstyka obrazowa kręgosłupa i rdzenia kręgowego u małych zwierząt.
  – Zastosowanie tomografii komputerowej przy niekardiologicznych chorobach narządów i struktur klatki piersiowej.
  – Nowotwory zatoki i jamy nosowej u psów i kotów
Publikacje

Nagłe przypadki

 • dr n. wet. Rafał Boroń: Strategia postępowania zpacjentami w stanach nagłych, organizacja pracy i niezbędne wyposażenieoddziału nagłych wypadków.
 • DVM Ava Firth: Wstrząs, kryteria oceny klinicznej,algorytmy skutecznego postępowania.
 • DVM Ava Firth: Stany nagłe-układ krążenia, oddechowy.
 • DVM Ava Firth: Stany nagłe-hematologia.
 • DVM Ava Firth: Stany nagłe-układ pokarmowy.
 • DVM Ava Firth: Podstawowa analiza wyników badańlaboratoryjnych w nagłych przypadkach.
 • dr n. wet. Marcin Bojarski: Kliniczne znaczenieZespołu Uogólnionej Odpowiedzi Zapalnej SIRS.
Publikacje

Współczesna hepatologia psów i kotów

 • dr n. wet. Beata Degórska – Leczenie bólu w dysplazji stawów biodrowych psów – metody chirurgiczne
 • prof. dr hab. Marek Galanty – Zespolenie wrotno-oboczne : aspekty chirurgiczne
 • Adam Gow Dip. ECVIM -Parametry biochemiczne w ocenie funkcji wątroby -Farmakoterapia schorzeń wątroby i dróg żółciowych psów i kotów-Krążenie
 • wrotno-oboczne – implikacje kliniczne
 • dr n. wet. Anna Kosiec-Tworus -Ocena ultrasonograficzna miąższu wątroby, unaczynienia i dróg żółciowych
 • dr n. wet. Janina Łukaszewska -Objawy hematologiczne w schorzeniach wątroby
 • prof. dr hab. Ireneusz Balicki -Zmiany w obrębie narządu wzroku wywołane zaburzeniami metabolizmu
 • dr n. wet. Dariusz Jagielski -Schorzenia nowotworowe wątroby -diagnostyka, postępowanie Mickey Tivers Dip. ECVS -Chirurgia wątroby i dróg żółciowych
Publikacje

Konferencja Neurochirurgiczna

 • Turlough O’Neill ECVS Chirurgiczne postępowanie w przypadkach syndromu lędźwiowego psów
 • Marcin Wrzosek DipECVN Diagnostyka neurologiczna w zaburzeniach funkcji rdzenia kregowego
Publikacje

Medycyna Ratunkowa

 • Krzysztof Kostro, Roman Aleksiewicz, Marcin Bojarski: Charakterystyka oraz wartość diagnostyczna białek ostrej fazy u psów, kotów.
 • Sergio Serrano : Postępowanie z pacjentem po urazie, Uraz klatki piersiowej, Podejście kliniczne do urazów głowy i kregosłupa.
 • Krzysztof Lutnicki, Marcin Bojarski: Patofizjologia wstrząsu w stanach nagłych.
 • Jerzy Gawor: Traumatologia stawu skroniowo-żuchwowego psów i kotów. Diagnostyka i leczenie wybranych schorzeń.
 • Marcin Wrzosek: Zaburzenia śeiwadomości i ocena neurologiczna pacjenta z urazem wielonarządowym.
 • Anna Kosiec: Przezklatkowe badanie ultrasonograficzne płuc w stanach zagrożenia życia.
 • Renata Komsta: Badanie radiologiczne w diagnostyce urazu wielonarządowego.
 • Rafał Nizołek: Obrzęk pluc-patogeneza, objawy, rozpoznawanie i leczenie.
Publikacje

Dysfunkcje układu ruchu psów i kotów

 • Igor Bissenik: Artroskopia w diagnostyce i terapii schorzeń stawu łokciowego i ramiennego.
 • Piotr Skrzypczak: Postępowanie anestezjologiczne uwzględniające wymogi zabiegów ortopedycznych.
 • Jan Kuryszko, Piotr Kuropka : Gojenie się złamań kości w różnych metodach osteosyntezy.
 • Renata Komsta: Kulawizny wieku starczego.
 • Renata Komsta: Juwenilne schorzenia narządu ruchu.
 • Janusz Bieżyński: Najczęstsze patologie stawu ramiennego psów.
 • Petr Srenk: Kulawizny tła neurologicznego.
 • Ulrich Rytz: Chirurgia stawu kolanowego.
 • Ulrich Rytz: Chirurgia stawu biodrowego.
Publikacje

„Warsztaty z głową” schorzenia głowy ras brachycefalicznych

 • Richard A.LeCouteur Choroby mózgu psów i kotów.
 • Krzysztof Lutnicki Zmiany neurodegeneracyjne w procesie starzenia się psów ze szczególnycm uwzględnieniem ras brachycefalicznych.
 • Andrzej Pomianowski Wykorzystanie audiometrii w praktyce klinicznej.
 • Jerzy Gawor Problemy stomatologiczne u psów ras krótkoczaszkowych
 • Gilles Dupre Zespół brachycefaliczny: Diagnoza, zasadnicza patologia, interwencje chirurgiczne.
 • Gilles Dupre Torbiele ślinowe.
 • Gilles Dupre Techniki rekonstrukcji okolicy twarzowej.
 • Agnieszka Noszczyk-Nowak Chemodectoma -guz podstawy serca u ras brachycefalicznych-obserwacje własne.
 • Janina Łukaszewska Objawy hematologiczne w nowotworze mózgu u psa.
 • Arkadiusz Olkowski Padaczka jako powikłanie po zastosowaniu zestawu drenujacego w leczeniu wodogłowia wrodzonego u psa.
 • Wojciech Kowakczyk: Badanie endoskopowe w diagnostyce zakażeń Pneumonyssoides caniunum w przewodzie nosowym psa.  
Publikacje

„Co kręci głową” Problemy diagnostyczne i terapeutyczne regionu szyi

 • Zdzisław Kiełbowicz: Postępowanie kardiochirurgiczne w wybranych chorobach naczyń dużych serca u małych zwierząt.
 • Cordula Poulsen-Nautrup: Wybrane problemy stanów patologicznych szyi w diagnostyce ultrasonograficznej. Współczesna diagnostyka echokardiograficzna w tym przy zastosowaniu głowic 3D-4D.
 • Marcin Wrzosek: Szyja neurologiczna.
 • Krzysztof Lutnicki: Wybrane zagadnienia z patologii przełyku u psów.
 • Gilles Dupre: Chirurgia odcinka szyjnego – porażenie krtani.
 • Gilles Dupre: Chirurgia tchawicy.
 • Gilles Dupre :Dostępy chirurgiczne do gruczołu tarczycy i przełyku
 • Roman Lechowski: Hormony szyi.
 • Marek Galanty: Niewydolność oddechowa u buldożka francuskiego w czasie upałów. Czy zawsze jej przyczyną jest zespół oddechowy psów krotkoczaszkowych?.
 • Piotr Trebacz, Marek Galanty, Joanna Bonecka, Monika Januchta, Michał Golicz.: Naczyniakomięsak (hemangiosarcoma) krtani u psa
 • Agnieszka Noszczyk-Nowak: Wpływ hormonów tarczycy na funkcję serca u psów i kotów.
Publikacje

Schorzenia narządów jamy brzusznej ze szczególnym uwzględnieniem wątroby, trzustki i śledziony

 • Cethina Thiel: Chirurgiczne leczenie chorób wątroby,trzustki,śledziony,nadnerczy
 • Wojciech Hildebrand: Choroby wątroby psów i kotów
 • Andrzej Rychlik, Renata Nieradka: Zapalenie trzustki wyzwaniem dla lekarza weterynarii
 • Krzysztof Lutnicki: Trzustka widziana oczami patofizjologa i klinicysty
Publikacje

Schorzenia narządów klatki piersiowej.

 • Theresa Welch Fossum: Odma opłucnowa i wysięki opłucnowe
 • Theresa Welch Fossum: Chirurgiczne dostępy do jamy klatki piersiowej i wycięcie płata.
 • Theresa Welch Fossum Skręt płata płuc i przepuklina rozworu przełukowego.
 • Andrzej Rychlik: Diagnostyka endoskopowa schorzeń dolnych dróg oddechowych u psa.
 • Renata Nieradka: Przydatność badania wymazow, bioptatów i popłuczyn oskrzelowo-pęcherzykowych w rozpoznawaniu chorób tchawicy, oskrzeli i płuc.
 • Trębacz P.,Olkowski A.,Galanty M.: Trzy przypadki ropni płuc u małych zwierząt.
 • Roman Lechowski Diagnostyka róznicowa duszności u psów.
 • Urszula Pasławska Powikłania kardiologiczne chorób toczących się w klatce piersiowej.
 • Łukaszewska J.,Łukaszewski Z.: Interpretacja podstawowych badań laboratoryjnych w wybranych chorobach klatki piersiowej u psów i kotów.
 • Łukaszewska J. Atlas rozmazów krwi.
Publikacje

Choroby układu moczowego diagnostyka i terapia

 • Peter E.Holt: Niewydolność mechanizmu zwieracza cewkki moczowej u samic i samców psów-patofizjologia i leczenie.
 • Peter E.Holt: Nietrzymanie moczu u młodych psów i kotów.
 • Roman Lechowski, Joanna Mieczkowska, Jacek Micuń, Magdalena Żmudzka: Zakażenia układu moczowego u psów.
 • Wojciech Hildebrand, Paweł Jonkisz: Nieinfekcyjne choroby nerek.
 • Wojciech Atamaniuk: Dignostyka radiologiczna i ultrasonograficzna chorób układu moczowego psów.
 • Roman Aleksiewicz, Zbigniew Adamiak, Marcin Bojarski: Zastoswanie USG w leczeniu nieoperacyjnym cyst zastoinowych gruczołu krokowego psów.
 • Janina Łukaszewska: Interpretacja zmian w moczu w chorobach układu moczowego.
 • Janina Łukaszewska: Atlas osadu moczu.
Publikacje

XX Śląskie Warsztaty Diagnostyczne 

Publikacje

XIX Śląskie Warsztaty Diagnostyczne 

Publikacje

XVIII Śląskie Warsztaty Diagnostyczne

Publikacje

XVII Śląskie Warsztaty Diagnostyczne