ultrasonografia 2018

Termin 16 marca 2018 godz. 10.00
Lokalizacja:                                                                                                                                                                                           Klinika Weterynaryjna Giszowiec  Katowice ul. Mysłowicka 65a
Prowadząca: dr n.wet. Olga Szaluś-Jordanow
Licza uczestników -do 15 osób
Celem szkolenia jest zapoznanie z efetywnymi sposobami  prowadzenia badań usg jako                                                                                     bezpośredniego wsparcia możliwości diagnostycznych lekarza w codziennej praktyce klinicznej.
-część teoretyczna  2 godz
1. Protokoły FAST w badaniu ultrsonograficznym zakres stosowania , interpretacja wyniku
-badania obszaru jamy brzusznej ( AFAST)
-badania narządów klatki piersiowej (Focused Echo, TFAST,VetBlue)
2. Prezentacja przypadków klinicznych -prezentacja multimedialna
3. Część praktyczne – samodzielne wykonywanie badań, interpretacja wyników 3 godz
W trakcie zajęc przewidziano przerwy kawowe i obiad

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy składać przez formularz zgłoszeniowy

© 2011 Stowarzyszenie Śląska Poliklinika Weterynaryjna