Chirurgia klatki piersiowej 2018

Termin:16 marca 2018  godzina 9.00 -16.00  
Lokalizacja:                                                                                                                                                                                    Centrum Medycyny Doświadczalnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Medyków 4
Liczba uczestnikow do 20 osób – max 4 osoby przy stanowisku
Prowadzący: dr Richard Coe Dip. ECVS

Chirurgia  program:
Dostępy chirurgiczne do narządów klatki piersiowej-dostęp boczny w przestrzeni międzyżebrowej, dostęp w linii pośrodkowej – sternotomia
Pericaredctomia
Masaż bezpośredni serca w resuscytacji krążeniowo-oddechowej
Resekcja częściowa i całkowita płata płuc
Zabiegi operacyjne na  piersiowym odcinku przełyku
Resekcja  fragmentów ściany klatki piersiowej – techniki użycia siatek  rekonstrukcyjnych.  
W trakcie zajęć przewidziano przerwy kawowe i obiadową

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy składać przez formularz zgłoszeniowy

© 2011 Stowarzyszenie Śląska Poliklinika Weterynaryjna