Aktualności

Opublikowano dnia: 24-09-2012 roku.

IV Międzynarodowa Konferencja
Radiologiczno – Chirurgiczna
„Współczesne techniki diagnostyczne i terapeutyczne w praktyce”
stadion PGE Narodowy Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1

9:00 – 9.45
Chris Lamb -
Interpretacja objawów radiologicznych schorzeń stawów (45 min)
9.45 – 10.30
Chris Lamb –
Zaawansowane obrazowanie dysplazji stawu łokciowego (45 min)
10.30 – 11.15
Turlough O’Neill
– Dysplazja stawów łokciowych, rozwój schorzenia a tradycyjne metody leczenia chirurgicznego (45min)
11.15 – 12.00 – przerwa
12.00 – 12.45
Turlough O’Neill
– Dysplazja stawów łokciowych najnowsze osiągnięcia w leczeniu chirurgicznym (45 min)
12.45 – 13.30
Turlough O’Neill
– Złamania patologiczne łokcia na tle zaburzeń w kostnieniu, metody leczenia chirurgicznego. Studium przypadków (45 min)
13.30 – 14.15 – przerwa
14.15 – 15.00
Chris Lamb - Podstawy radiologii płuc (45 min)
15.00 – 15.45
Chris Lamb – Dlaczego diagnostyka RTG serca jest  taka trudna?  (45 min)
15.45 – 16.30
Chris Lamb - Zaawansowane obrazowanie thorax (45 min)


formularz zgłoszenia - Konferencja Radiologiczno – Chirurgiczna


formularz zgłoszenia - Konferencja Radiologiczno – Chirurgiczna

dla Studentów

 

4th International Radiology and Surgery Conference
“Modern diagnostic and therapeutic techniques in clinical practice”.”
Location: Stadion PGE Narodowy Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1

9:00 – 9.45
Chris Lamb
- Interpreting radiologic signs of joint disease (45 min)
9.45 – 10.30
 Chris Lamb
– Advanced imaging of elbow dysplasia (45 min)
10.30 – 11.15
Turlough O’Neill
– Elbow joint dysplasia: progress of the disease vs. conventional surgical therapies (45min)
11.15 – 12.00 – break
12.00 – 12.45
Turlough O’Neill
– Elbow joint dysplasia – the newest developments in surgical treatment (45 min)
12.45 – 13.30
Turlough O’Neill
– Pathological fractures of the elbow with the background of ossification abnormalities. Surgical treatment options. Discussion of cases (45 min)
13.30 – 14.15 – break
14.15 – 15.00
Chris Lamb - Essentials of pulmonary radiology (45 min)
15.00 – 15.45
Chris Lamb – Why is cardiac radiology so difficult?  (45 min)
15.45 – 16.30
Chris Lamb - Advanced imaging of the thorax (45 min)


  


Wideorelacja - część praktyczna warsztatów

9:00 – 9.45

© 2011 Stowarzyszenie Śląska Poliklinika Weterynaryjna