Aktualności

Opublikowano dnia: 24-09-2012 roku.

  


Chirurgia małoinwazyjna

 

STOWARZYSZENIE ŚLĄSKA POLIKLINIKA WETERYNARYJNA zaprasza na
Warsztaty z zakresu chirurgii małoinwazyjnej w ramach programu Poliklinika Praktykom

W tym roku warsztaty z chirurgii małoinwazyjnej przedstawimy problem chirurgii stawu kolanowego artroskopia vs miniartrotomia ale również kurs artroskopowy który  uwzglęniać będzie problem stawów -ramiennego i łokciowego jako częstych problemów w naszej praktyce zawodowej.

Z chirurgii kręgosłupa które odbędą się w tym samym czasie przedstawimy problem dyskopatii że szczególnym uwzględnieniem zabiegów
takich jak hemilaminektomia i ventral slot u psów - kiedy wykonać zabieg, jak przeprowadzić go bezpiecznie i jak poprowadzic opiekę pooperacyjną.

Wykłady odbędą się w piątek od 17 do 20 zarówno dla artroskopii jak i neurochirurgii.

Prowadzący Dipl.ECVS Ulrich Rytz z Uniwersytetu w Bernie, kierownik wydziału chirurugii od 20 lat związany z chirurugią małoinwazyjną nauczyciel akademicki         jak i praktyk oraz master prowazący szkolenia z zakresu chirurugii małoinwazyjnej na świecie.

lek.wet. Mateusz Hebel specjalizujący się w diagnostyce obrazowej - wykłady na temat diagnostyki RTG, TK i MRI kolana oraz kręgołsłupa dla lekarzy praktyków.
Miejsce wykładów CHORZÓW , ul. ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA 83

Sobota zajęcia praktyczne - operacyjne z artroskopii i neurochirurugii w małych grupach.
ARTROSKOPIA od godziny 9 do 13
NEUROCHIRURGIA od godziny 14 do 18

Prowadzący Dipl.ECVS Ulrich Rytz z Uniwersytetu w Bernie,
Miejsce warsztatów operacyjnych Chorzów ul. Żołnierzy Września 83

ilość miejsc ograniczona

Proszę o kontakt z moją osobą w celu dokładnych informacji o warsztatach

Lek.wet. Robert Imioło tel. 664057049


17.06 do 18.06 w Chorzowie

PIĄTEK 17.06.2016

od godziny 17.00 cześć wykładowa chirurgia i diagnostyka obrazowa
Artroskopia dla chirurga praktyka - kolano, staw ramienny, łokieć
Neurochirurgia dla chirurga praktyka - ventral slot, hemilaminektomia

Prowadzący
Dipl. ECVS Dr.med.vet. Ulrich Rytz
Kierownik wydziału chirurgii na uniwersytecie w Bernie, Szwajcaria
Lek.wet. Mateusz Hebel
Lek.wet. Robert Imioło

SOBOTA 18.06.2016

od godziny 9.00 zajęcia praktyczne - blok operacyjny
9 -14 Artroskopia
14 - 18 Neurochirurgia



 

Więcej informacji praktycznych na temat spotkania 

lek. wet. Robert Imioło tel. 664-057-049

formularz zgłoszenia - Chirurgia małoinwazyjna

 



       

pod patronatem honorowym  JM Rektora Prof. dr hab. inż. Włodzimierza Sady 

 

Już 22 maja Stowarzyszenie Śląska Poliklinika Weterynaryjna oraz Ośrodek Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ – UR w Krakowie zapraszają na specjalistyczne seminarium z zakresu medycyny regeneracyjnej.

1st International Seminar on Regenerative Medicine and Orthobiology

"Biology - Engineering - Therapy"

 22.05.2016 Kraków

Ośrodek Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ

– UR w Krakowie, ul. Rędzina 2

 

Program

 

Część I – Prowadzący: dr n. wet. Grzegorz Ramisz

10.00

Otwarcie seminarium 

10.00 – 10.30

Lek. wet. Ryszard Iwanicki -  Lubelskie Centrum Małych Zwierząt w Lublinie

Terapia komórkami macierzystymi w przypadkach schorzeń ortopedycznych u małych zwierząt

10.30 – 11.00

Dr hab. Adam Wilczok, Dr hab. Alicja Zajdel - Katedra i Zakład Biofarmacji,  Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

w Katowicach

Chondrogeneza i osteogeneza  mezenchymalnych komórek macierzystych

11.00 – 11.30

Mgr Skubis Aleksandra1,  Dr n. wet. Marek Kostrzewski2, Mgr Bartosz Sikora1

1Katedra i Zakład Biologii Molekularnej, Wydziału Farmaceutycznego

z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

2Stowarzyszenie Śląska Poliklinika Weterynaryjna – Chorzów

Pozyskiwanie i charakterystyka komórek macierzystych izolowanych z tkanki tłuszczowej

11.30 – 12.00 PRZERWA 

Część II – Prowadzący: dr n. wet. Aneta Bocheńska

 12.00 – 12.30

Dr n. wet. Maciej Kiełbowicz - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ – UR

w Krakowie

Zastosowanie komórek macierzystych w leczeniu ubytków rogówki

12.30 – 13.00

Mgr Bartosz Sikora1 , Marek Kostrzewski2 , mgr Aleksandra Kubis1

1Katedra i Zakład Biologii Molekularnej, Wydziału Farmaceutycznego

z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

2Stowarzyszenie Śląska Poliklinika Weterynaryjna – Chorzów

Komórki macierzyste rąbka rogówki -  charakterystyka ich potencjału proliferacyjnego i zdolności

do różnicowania w komórki nabłonka rogówki

13.30 – 14.00

Dr hab. n. wet.  Roman Aleksiewicz, prof. UR -  Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej

UJ – UR w Krakowie

Zastosowanie stymulowanych światłem komórek macierzystych w  leczeniu zespołu mięśnia nadgrzebieniowego u psa

14.00 – 14.30

Dr hab.  Alicja Zajdel, dr hab. Adam Wilczok - Katedra i Zakład Biofarmacji,  Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

w Katowicach

Mezenchymalne komórki macierzyste pozyskiwane z różnych tkanek oraz ich  potencjał do różnicowania

14.30 – 15.00 PRZERWA

Część III – Prowadzący: dr n. wet. Grzegorz Ramisz

15.00 – 15.30

Dr n. wet. Marcin Bojarski – Stowarzyszenie Śląska Poliklinika Weterynaryjna – Chorzów

Medycyna Regeneracyjna – nowe wyzwanie dla praktyki lekarsko weterynaryjnej

15.30 – 16.00

Dr n. med. Grzegorz Hibner, Mgr  Małgorzata Kimsa - Katedra i Zakład Biochemii, Wydział Lekarski, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Charakterystyka komórek macierzystych – markery i kryteria podziału  oraz banki komórek macierzystych

16.00 – 16.30

Lek. wet. Łukasz Gątkiewicz Przychodnia Weterynaryjna "EVAN"

Terapia urazu ścięgna zginacza głębokiego u koni z zastosowaniem usieciowanego kwasu hialuronowego

16.30 – 17.00

mgr Małgorzata Kimsa; dr n med. Grzegorz Hibner - Katedra i Zakład Biochemii, Wydział Lekarski, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Hodowle komórek macierzystych 2D i 3D - w układzie mono i kokultury

 ZAMKNIĘCIE SEMINARIUM

formularz zgłoszenia - seminarium z zakresu medycyny regeneracyjnej

 


Wideorelacja - częśc praktyczna warsztatów

© 2011 Stowarzyszenie Śląska Poliklinika Weterynaryjna