Aktualności

Opublikowano dnia: 24-09-2012 roku.

Kurs: schorzeń stawu kolanowego + warsztaty TTA /edycja nr 1/

-typ szkolenia seminaryjno-warsztatowy

-termin:

a) część teoretyczna:  24.09.2016

-liczba uczestników: 45 osób

b) część praktyczna/warsztaty: 6 osób  25.09.2016

Program spotkania
9.30 - 10.00 rejestracja uczestników
10.00 - 10.10 Uroczyste rozpoczęcie Konferencji
10.10 - 11.00 Diagnostyka Obrazowa chorób stawu kolanowego dr n. wet. Karolina Błasiak
11.05 - 11.30 Wykład firmy Fenixwet
11.30 - 12.00 Przerwa
12.00 - 14.30 Choroby stawu kolanowego diagnostyka i leczenie dr n. wet. Piotr Trębacz
15.00 - 17.00 Operacyjne leczenie stawu kolanowego metodą TTA  

miejsce spotkania:

Przychodnia Weterynaryjna Kiełbowicz ul. E. Orzeszkowej 1A, 55-120 Oborniki Śląskie

Kurs: schorzeń stawu kolanowego + warsztaty TTA /edycja nr 2/

-typ szkolenia seminaryjno-warsztatowy

-termin:

a) część teoretyczna:  01.10.2016

-liczba uczestników: 60 osób

miejsce spotkania:

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR
Ośrodek Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej
30-248 Kraków, ul. Rędzina 1C

b) część praktyczna/warsztaty: 8 osób  02.10.2016

Program spotkania
9.30 - 10.00 rejestracja uczestników
10.00 - 10.10 Uroczyste rozpoczęcie Konferencji
10.10 - 11.30 Wybrane schorzenia stawu kolanowego dr n. wet. Aneta Bocheńska
11.30 - 12.00 Przerwa
12.00 - 14.30 Choroby stawu kolanowego diagnostyka i leczenie dr n. wet. Piotr Trębacz
12.00 - 14.30 Przerwa
15.00 - 17.00 Operacyjne leczenie stawu kolanowego metodą TTA dr n. wet. Piotr Trębacz

Kontakt z ramienia Stowarzyszenia Śląska Poliklinika Weterynaryjna:
Dr n. wet. Maciej Kiełbowicz : przychodnia.kielbowicz@gmail.com
Tel: 606432456

Szczegółowy protokół operacji TTA - warsztaty

 1. Badanie kliniczne pacjenta świadomego i poddanego sedacji
 2. Badanie rtg stawu kolanowego w 2 projekcjach
 3. Pomiary dotyczące wyboru szerokości klatki i rozmiaru płytki
 4. Standardowe przygotowanie pola operacyjnego
 5. Dostawowe i okołostawowe wstrzyknięcie roztworu miejscowo znieczulającego (adrenalina 0,1 ml + lignokaina lub bupiwakaina 3 ml + 0,9% NaCl uzupełnić do 20 ml
 6. Standardowe obłożenie pola operacyjnego
 7. Odsłonięcie przyśrodkowej części torebki stawu kolanowego i przyśrodkowej powierzchni kości piszczelowej doczaszkowo od przyczepu mięśni „gęsiej stopki”
 8. Przyśrodkowa miniartrotomia stawu kolanowego
 9. Założenie rozwieracza typu Gelpi na ranę torebki stawowej, wycięcie części ciała tłuszczowego kolana, założenie rozwieracza kolanowego
 10. Rewizja stawu kolanowego: oglądanie i badanie haczykiem więzadeł krzyżowych, łąkotek oraz powierzchni stawowych
 11. Zaopatrzenie uszkodzeń, wypłukanie stawu
 12. Oczyszczenie z tkanek miękkich miejsca osteotomii kości piszczelowej
 13. Wyznaczenie punktu początkowego (podstawa guzowatości kości piszczelowej) i końcowego osteotomii (wyniosłość Gerdy'ego)
 14. Zaznaczenie na kości piszczelowej przebiegu osteotomii
 15. Osteotomia kości piszczelowej piłą oscylacyjną (wymaga intensywnego chłodzenia płynem)
 16. Rozwarcie miejsca osteotomii, ewentualne docięcie blokujących tkanek miękkich
 17. Pomiar wymaganej długości klatki (szerokość bliższej części kości piszczelowej)
 18. Docięcie klatki i dogięcie uszu mocujących (doogonowe do góry, doczaszkowe do dołu)
 19. Założenie klatki 3-4 mm poniżej powierzchni stawowej kości piszczelowej
 20. Spięcie podstawy guzowatości kleszczami, sprawdzenie i ewentualne skorygowanie ustawienia klatki i guzowatości
 21. Wiercenie kanałów pod wkręty mocujące klatkę (wiertło 1,8 mm, wkręty 2,4 mm, wkrętak sześciokątny 2 mm)
 22. Kanał doogonowy, doogonowo i lekko do dołu, kanał doczaszkowy, doczaszkowo i lekko do góry
 23. Pomiar głębokości kanałów i wkręcenie odpowiednich wkrętów (+ 2 mm do otrzymanego wyniku pomiaru)
 24. Przymierzenie i dogięcie płytki (miejsca z otworami pod wkręty powinny opierać się na kości)
 25. Wywiercenie kanałów pod wkręty mocujące płytkę do trzonu kości piszczelowej (płytki nr 2-5 wiertło 2 mm, wkręty 2,7 mm, wkrętak sześciokątny 2,5 mm), (płytki nr 6-8 wiertło 2,5 mm, wkręty 3,5 mm, wkrętak sześciokątny 2,5 mm)
 26. Pomiar głębokości kanałów i wkręcenie odpowiednich wkrętów (+ 2 mm do otrzymanego wyniku pomiaru)
 27. Wiercenie kanałów pod wkręty mocujące płytkę do guzowatości kości piszczelowej (wiertło 1,8 mm, wkręty 2,4 mm, wkrętak sześciokątny 2 mm)
 28. Pomiar głębokości kanałów i wkręcenie odpowiednich wkrętów (+ 2 mm do otrzymanego wyniku pomiaru)
 29. Dokręcenie wszystkich wkrętów
 30. Wypłukanie pola operacyjnego
 31. Zamknięcie torebki stawu kolanowego (kolano wyprostowane)
 32. Uruchomienie i doczaszkowe przemieszczenie mięśni „gęsiej stopki” (kolano zgięte)
 33. Szycie tkanek miękkich, sprawdzenie stabilności kolana i ustawienia rzepki, kontrolne rtg, opatrunek

IV Międzynarodowa Konferencja
Radiologiczno – Chirurgiczna
„Współczesne techniki diagnostyczne i terapeutyczne w praktyce”
stadion PGE Narodowy Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1

9:00 – 9.45
Chris Lamb -
Interpretacja objawów radiologicznych schorzeń stawów (45 min)
9.45 – 10.30
Chris Lamb –
Zaawansowane obrazowanie dysplazji stawu łokciowego (45 min)
10.30 – 11.15
Turlough O’Neill
– Dysplazja stawów łokciowych, rozwój schorzenia a tradycyjne metody leczenia chirurgicznego (45min)
11.15 – 12.00 – przerwa
12.00 – 12.45
Turlough O’Neill
– Dysplazja stawów łokciowych najnowsze osiągnięcia w leczeniu chirurgicznym (45 min)
12.45 – 13.30
Turlough O’Neill
– Złamania patologiczne łokcia na tle zaburzeń w kostnieniu, metody leczenia chirurgicznego. Studium przypadków (45 min)
13.30 – 14.15 – przerwa
14.15 – 15.00
Chris Lamb - Podstawy radiologii płuc (45 min)
15.00 – 15.45
Chris Lamb – Dlaczego diagnostyka RTG serca jest  taka trudna?  (45 min)
15.45 – 16.30
Chris Lamb - Zaawansowane obrazowanie thorax (45 min)


formularz zgłoszenia - Konferencja Radiologiczno – Chirurgiczna


formularz zgłoszenia - Konferencja Radiologiczno – Chirurgiczna

dla Studentów

 

4th International Radiology and Surgery Conference
“Modern diagnostic and therapeutic techniques in clinical practice”.”
Location: Stadion PGE Narodowy Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1

9:00 – 9.45
Chris Lamb
- Interpreting radiologic signs of joint disease (45 min)
9.45 – 10.30
 Chris Lamb
– Advanced imaging of elbow dysplasia (45 min)
10.30 – 11.15
Turlough O’Neill
– Elbow joint dysplasia: progress of the disease vs. conventional surgical therapies (45min)
11.15 – 12.00 – break
12.00 – 12.45
Turlough O’Neill
– Elbow joint dysplasia – the newest developments in surgical treatment (45 min)
12.45 – 13.30
Turlough O’Neill
– Pathological fractures of the elbow with the background of ossification abnormalities. Surgical treatment options. Discussion of cases (45 min)
13.30 – 14.15 – break
14.15 – 15.00
Chris Lamb - Essentials of pulmonary radiology (45 min)
15.00 – 15.45
Chris Lamb – Why is cardiac radiology so difficult?  (45 min)
15.45 – 16.30
Chris Lamb - Advanced imaging of the thorax (45 min)


  


Wideorelacja - część praktyczna warsztatów

9:00 – 9.45

© 2011 Stowarzyszenie Śląska Poliklinika Weterynaryjna